www.breslevcarmiel.com

WWW.breslevcarmiel.com

ברסלב כרמיאל

Site title of www.breslevcarmiel.com is ברסלב כרמיאל

IP address is 192.241.187.48 on Apache/2.2.22 (Ubuntu) server works with 24 Kb Html size. The charset is utf-8 for breslevcarmiel.com

Web site description for breslevcarmiel.com is אתר הבית ברסלב כרמיאל ובו דברי הלכה ומדרש וכן דברי תורה מהצדיק רבי נחמן מברסלב וגם רדיו להאזנה

Web Site Information for breslevcarmiel.com

 • Site Title: ברסלב כרמיאל
 • Keywords : ברסלב ,כרמיאל ,רבי נחמן ,רבי נתן ,רדיו ברסלב כרמיאל ,ליקוטי מוהר
 • Charset : utf-8
 • Extension : com
 • Site Language : en
 • Site Code Types : css,
 • Compress Html Size : 21 Kb
 • Html Size : 24 Kb
 • Html Text Size : 7 Kb
 • Html Version : html3
 • Not Recommended Tags : nav, section, footer
 • Site Host : breslevcarmiel.com
 • Site Server : Apache/2.2.22 (Ubuntu)
 • Ip Address : 192.241.187.48

DNS Records for breslevcarmiel.com

Dns is a very useful system that translates your site name to IP address and makes it as easy as you can imagine browsing the internet..
hostbreslevcarmiel.com
classIN
ttl1800
A Records keeps the names of network devices and IPv4 addresses that use the server
typeA
ip192.241.187.48
hostbreslevcarmiel.com
classIN
ttl1800
NS records from breslevcarmiel.com's nameservers
typeNS
targetns1.digitalocean.com
hostbreslevcarmiel.com
classIN
ttl1800
typeNS
targetns3.digitalocean.com
hostbreslevcarmiel.com
classIN
ttl1800
typeNS
targetns2.digitalocean.com
hostbreslevcarmiel.com
classIN
ttl1800
SOA is the name server for a DNS zone is the record type of the domain administrator's e-mail address, replication information, and several other counter information.
typeSOA
mnamens1.digitalocean.com
rnamehostmaster.breslevcarmiel.com
serial1412267138
refresh10800
retry3600
expire604800
minimum-ttl1800

Site Html H Tags

h1 ברסלב כרמיאל - אתר הבית והרדיו
ברסלב כרמיאל - אתר הבית והרדיו
ברסלב כרמיאל - אתר הבית והרדיו
h2 "כל העולם כולו גשר צר מאד והעיקר לא לפחד כלל"
"אם אתה מאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן"
"רבנו צעק בקול גדול - אין שום יאוש בעולם כלל"
דברי הצדיק רבי נחמן מברסלב זצ"ל
הורדות
נושאים נוספים באתר
גלריה
יצירת קשר
h3 פרשת השבוע
דבר הלכה
דבר חיזוק
תפילה לפדיון
אפליקציות לאנדרויד
אוצרות מהנחל
הלכות
סגולה ורפואה
קבצי מדיה

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

 • VaryAccept-Encoding
 • Accept-Rangesbytes
 • Content-Length28493
 • Content-Typetext/html
 • DateThu, 10 Nov 2016 14:07:20 GMT
 • ETag"160200-6f4d-52da01de334c0"
 • Last-ModifiedWed, 09 Mar 2016 16:23:23 GMT
 • ServerApache/2.2.22 (Ubuntu)

Keyword Statistics for breslevcarmiel.com

Keyword Using Count Usage Rate %

The 5 words listed down below used 5 times.

 • Email1 times20.00 %
 • You1 times20.00 %
 • Tube1 times20.00 %
 • Copyright1 times20.00 %
 • carmiel1 times20.00 %

Rates of Html specification

 • PropertiesNumber of use
 • rel5
 • type2
 • href38
 • class30
 • role1
 • id6
 • align30
 • face5
 • color4
 • size6
 • width4
 • height4
 • src8
 • frameborder2
 • allowfullscreen1
 • style33
 • dir18
 • lang15
 • target1
 • scrolling1
 • marginheight1
 • marginwidth1
 • border2
 • alt2

All Html Tags and Usage Count

All html tags used on breslevcarmiel.com and how many times used

 • head1
 • link5
 • title2
 • nav1
 • div20
 • span25
 • li9
 • section6
 • p70
 • font7
 • h25
 • iframe2
 • a33
 • h39
 • br13
 • i1
 • small1
 • footer1
 • img2
 • script5

Internal Links Analysis (Links Count : 44)

Internal Link is the link output that a website has given in its own site the pages of the page and domain name.

Href Title

 • /
 • #contact
 • #portfolio
 • #team
 • #about
 • #features
 • /
 • /radio.m3u
 • /radio.m3u
 • /radio.m3u
 • /story/parasha/index.html
 • /story/parasha/index.html
 • /story/maoralaha/index.html
 • /story/maoralaha/index.html
 • /story/saying/index.html
 • /story/saying/index.html
 • /downloads/likutey_t.pdf
 • /downloads/seferhamidot.pdf
 • /downloads/hishtaphuthanefesh.pdf
 • /downloads/Likutei_Moharan.pdf
 • /downloads/Likutey_Moharan_Tanina.pdf
 • /downloads/haye_moharan.pdf
 • /story/rabi_nahman.html
 • /story/uman.html
 • /story/saying/ben_melech.html
 • /story/etzot.html
 • /story/tefilot.html
 • /story/maoralaha/kasherut_a.html
 • /story/maoralaha/kasherut_b.html
 • /story/maoralaha/passover.html
 • /story/maoralaha/yom_tov.html
 • /story/maoralaha/bein_ametzarim.html
 • /story/rambam.html
 • /mp3/shay_gez_da_leha.mp3
 • /mp3/shay_gez_to_be_happy.mp3
 • /mp3/leitkarev_eleha.mp3
 • /mp3/aye_mekom.mp3
 • /mp3/el_adon.mp3
 • /mp3/am_israel.mp3
 • /mp3/shay_gez-kore_eleha.mp3
 • /mp3/shabat_amalka.mp3
 • /mp3/tefaresh_lefanav.mp3
 • mailto:breslevcarmiel@gmail.com?subject=הודעת דואר לכבוד ברסלב כרמיאל
 • #top

External Links Analysis (Links Count : 16)

External Links is the link output that a site has made to a different domain name other than its own domain name.

Href Title

 • https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_michaelkarina1.Radio_Breslev_Carmiel
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreamstep.wTfilin&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5kcmVhbXN0ZXAud1RmaWxpbiJd
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=nashnush.minyan.karov&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm5hc2hudXNoLm1pbnlhbi5rYXJvdiJd
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iend.hebrewcalendar&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwyLDEwOSwiY29tLmllbmQuaGVicmV3Y2FsZW5kYXIiXQ..
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ami.bircathamazom&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImFpci5jb20uYW1pLmJpcmNhdGhhbWF6b20iXQ..
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.amihanya.Pray&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwyLDEwMiwiYWlyLmNvbS5hbWloYW55YS5QcmF5Il0.
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Rollep.MishneTora&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5Sb2xsZXAuTWlzaG5lVG9yYSJd
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nokedi.avot&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5ub2tlZGkuYXZvdCJd
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nokedi.prayer&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwyLDEwMiwiY29tLm5va2VkaS5wcmF5ZXIiXQ..
 • https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nokedi.prayer&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwyLDEwMiwiY29tLm5va2VkaS5wcmF5ZXIiXQ..
 • http://www.olam-jew.com/hafaza/tikun-clali.htm#זיכוי רבים
 • https://maps.google.com/maps?q=%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94+%D7%A0%D7%95%D7%A3+23,+%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&sll=32.921595,35.296038&hl=iw&ie=UTF8&hq=&hnear=%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94+%D7%A0%D7%95%D7%A3+23,+%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ll=32.921595,35.296038&spn=0.005395,0.010568&t=m&z=14&source=embed
 • https://plus.google.com/114234456757700515751/posts
 • https://he-il.facebook.com/bcarmiel
 • https://he-il.facebook.com/bcarmiel
 • https://www.youtube.com/channel/UCBuJK5Fulc-DuZsy00py49w/feed